Bock/Pereia (April 29: Junior Beach Series #12/AVPFirst/San Antonio - 18U)
Search Tournament Teams and Players


Roster
Name
Kya Bock
San Antonio, Texas
Adriana Perriera
San Antonio, Texas
Pools
Pool 2
Start: 9:00am
1stMartin/Bane
2ndMoon/Elia
3rdBock/Pereia
4thPorras/Adkisson
Schedule
Pool 2 - Match 2
Sun - 9:20am - Court 7
Porras/AdkissonBock/Pereia
Moon/Elia
1421
Pool 2 - Match 3
Sun - 9:40am - Court 7
Moon/EliaBock/Pereia
Martin/Bane
2119
Pool 2 - Match 5
Sun - 10:20am - Court 7
Martin/BaneBock/Pereia
Porras/Adkisson
2113
Pool 2 - Match 6
Sun - 10:40am - Court 7
Moon/EliaPorras/Adkisson
Bock/Pereia
2118

(1) Alexander/Shannon
TVT/692
Match #6

211615
18216
Alexander/Shannon
TVT/692
(9) Kaiser/Domel
210 Beach
Match #7
11:25am - Court 6
1313
2121
Butler/Besecker
TVT Beach
(8) Butler/Besecker
TVT Beach
Match #2
1:25pm - Court 2
2121
1217
Alexander/Shannon
TVT/692
(5) ONeal/Bengoechea
210 Beach
Match #10
12:05pm - Court 6
2121
114
ONeal/Bengoechea
210 Beach
(12) Troutman/Petersen
NSVB
Match #3
12:45pm - Court 7
211816
192118
Godwin/Moon
TVT
(4) Godwin/Moon
TVT
Match #0
2:05pm - Court 6
1913
2121
Martin/Bane
TVT
(3) Martin/Bane
TVT
Match #4
12:45pm - Court 8
211415
19219
Martin/Bane
TVT
(11) Schmok/Ehrie
Project Serve
Match #9
11:25am - Court 8
65
2121
Moon/Elia
TVT
(6) Moon/Elia
TVT
Match #1
1:25pm - Court 4
2121
173
Martin/Bane
TVT
(7) Bock/Pereia
210 Beach
Match #8
11:25am - Court 7
1618
2121
Porras/Adkisson
210 Beach
(10) Porras/Adkisson
210 Beach
Match #5
Court 7
2221
2011
Porras/Adkisson
210 Beach
(2) Hasness/Brooks
210 Beach